ENERGIA ELEKTRYCZNA
USŁUGI / POB
GAZ ZIEMNY

FIRMA

Historia naszej firmy sięga roku 1999, gdy powstała spółka Relpol Moc S.A. W 2004 roku, w wyniku przekształceń organizacyjnych została ona połączona z Towarzystwem Handlowym Energia Sp.z o.o. i zmieniła nazwę na Inter Energia S.A.
W latach 2007-2014 stuprocentowym akcjonariuszem spółki była firma NDI S.A. Od grudnia 2014 roku Inter Energia S.A. należy do Grupy NDI S.A.

 

Podstawową działalność Inter Energia S.A. stanowi krajowy i międzynarodowy hurtowy obrót energią elektryczną.

Od roku 2012 Inter Energia rozpoczęła również aktywne uczestnictwo w rynku detalicznym i sukcesywnie buduje swoje kompetencje w tym obszarze. Nasza działalność obejmuje również wytwarzanie energii elektrycznej poprzez inwestowanie w rozproszone - w szczególności odnawialne – źródła energii. Firma posiada elektrownie zasilane gazem wysypiskowym, oraz jest w trakcie przygotowywania inwestycji elektrowni zasilanych biogazem, a także elektrociepłowni zasilanej gazem naturalnym w systemie kogeneracji.

 

Naszą ambicją jest bycie elastycznym i nowoczesnym dostawcą energii elektrycznej, skoncentrowanym na zapewnieniu swoim  klientom  najwyższej  jakości  usług. Od początku działalności aktywnie  uczestniczymy w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii w Polsce. Konsekwentnie budujemy swoją pozycję w branży, systematycznie zwiększając sprzedaż energii oraz zapewniając rzetelną i odpowiedzialną obsługę naszym odbiorcom.

 

Rozwój działalności spółki budowany jest w oparciu o doświadczony i kompetentny zespół. Realizacja strategii Inter Energii S.A. oparta jest na zróżnicowanej, konkurencyjnej cenowo i dostosowanej do potrzeb klienta ofercie i ma na celu umocnienie pozycji spółki. Nasze dotychczasowe działania na rynku energii elektrycznej zaowocowały współpracą z wieloma partnerami handlowymi.

 

W roku 2014 Inter Energia S.A. znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw według Rankingu Gazele Biznesu, przygotowanego przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland na zlecenie "Pulsu Biznesu".

 

 

 

 

Inter Energia S.A.

Grupa NDI

Plac Trzech Krzyży 18

00-499 Warszawa

 

Tel./fax: 22 330 54 20, 22 330 92 00

NIP: 952 18 11 869

REGON: 016011764

e-mail: biuro@interenergia.pl